Welkom bij Flex Interim

Fiscaal nieuws

RSS feed currently not available


Please try again later
Error
  • Error loading feed data.
Accountancynieuws

Verwerking financiele administratie

Het bijhouden van uw administratie/boekhouding is één van de belangrijkste takken van dienstverlening voor Flex Interim (naast het verzorgen van fiscale aangiften en opstellen van jaarrekeningen). Volgens de wet is iedere ondernemer verplicht een administratie bij te houden en 7 jaar te bewaren. In een administratie worden de bezittingen en de schulden, de opbrengsten en kosten en de ontvangsten en uitgaven geregistreerd. Veel kleine ondernemers bezitten niet de kennis en kunde om zelf op een efficiënte en effectieve wijze een administratie bij te houden. Flex Interim uiteraard wel! Wij verzorgen uw financiële administratie met behulp van Accountview. Afhankelijk van uw wensen werken wij deze dagelijks, wekelijks, maandelijks, op kwartaal-, halfjaar- of jaarbasis bij. U heeft, afhankelijk van de verwerkingsfrequentie, altijd het meest actuele inzicht in de financiële situatie van uw onderneming.

Opstellen van de jaarrekening

Ook wettelijk verplicht (althans voor de B.V. en de N.V.) is het opstellen van een jaarrekening. Het opstellen van een jaarrekening is daarnaast aan te bevelen voor samenwerkingsverbanden zoals de VOF en de maatschap. In een jaarrekening worden de gegevens uit de financiële administratie op inzichtelijke wijze samengevat, uiteengezet en toegelicht. In bepaalde gevallen moet hierbij rekening gehouden worden met de wettelijke eisen die aan een jaarrekening worden gesteld in het Burgerlijk Wetboek deel 2, Titel 9. Ook houdt Flex Interim altijd rekening met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. Samen vormen het Burgerlijk Wetboek en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving de algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

Flex Interim kan voor u de controle van de jaarrekening verzorgen, mits u niet wettelijk verplicht bent uw jaarrekening te laten controleren (wettelijke controle). Het gaat dus om vrijwillige (b.v. alleen statutair opgelegde of door een belanghebbende gevraagde) controle van de jaarrekening van uw onderneming of stichting/vereniging.

Softwarepakketten

Flex Interim werkt continue aan de verbetering van haar automatisering. Ten behoeve van de verwerking van de financiele administratie maken wij gebruik van Accountview Businesssoftware en Reeleezee Internet Boekhouden. Het is niet noodzakelijk om voor uw onderneming over te stappen naar deze boekhoudpakketten, daar wij ook prima kunnen werken met andere boekhoudpakketten.

 
You are here: