Welkom bij Flex Interim

Fiscaal nieuws

RSS feed currently not available


Please try again later
Error
 • Error loading feed data.
Accountancynieuws

Inhoud

E-mail Print PDF

 


Ons karakter
De behoefte bij de cliënt vormt voor ons een uitdaging. De oplossingen die wij bieden zijn altijd maatwerk en doeltreffend.

Wij zijn ons ervan bewust dat duurzame resultaten worden behaald door een open en intensieve samenwerking met onze cliënten. Deze samenwerking is gebaseerd op een goede persoonlijke relatie met de cliënt waarbij de waarden openheid, gelijkwaardigheid, vertrouwen en begrip als ons uitgangspunt dienen.

Wij doen ons werk praktisch, nuchter en zelfbewust met een sterke persoonlijke betrokkenheid en kwaliteitsbewustzijn. Heldere en directe communicatie vinden we essentieel.

Ons team van financiële professionals
Flex Interim bestaat uit een groeiend en professioneel netwerk van ervaren (assistent) Accountants, Belastingadviseurs en Managementconsultants dat garant staat voor een brede en veelzijdige dienstverlening op het complete administratieve en financieel-strategische vakgebied.

We beschikken over de juiste vaardigheden, kennis en (branche)ervaring om u te ondersteunen. Het opleidingniveau van onze finance professionals begint bij HEAO/SPD (AA) en loopt door tot Postacademisch (RA/RC). Actuele inzichten en kennis worden ontwikkeld en praktisch toepasbaar gemaakt doordat wij onze kennis continue up-to-date houden.

 

'

 
E-mail Print PDF

Verzorging van uw gehele administratie waaronder:

 • De financiële administratie
 • Loonadministratie
 • Opzet & controle van de Administratieve Organisatie/ Interne Controle (AO/ IC)
 • Tussentijdse rapportages
 • Opstellen jaarrekening
 • Controle van de jaarrekening 
 • Fiscaliteiten
 • Aangifte Omzetbelasting (BTW)
 • Aangifte Inkomstenbelasting
 • Aangifte Vennootschapsbelasting
 • Aangifte Loonbelasting
 • Aanvraag Zorgtoeslag
 • Aanvraag Huurtoeslag
 • Aanvraag Algemene heffingskorting
 • Aanvraag Kinderkorting
 • Advisering en begeleiding ondernemers (Starters)
 • De bedrijfsstructuur en rechtsvorm
 • Het te voeren Personeelsbeleid
 • Marketing en segmentatie
 • Opstellen en evalueren van het ondernemingsplan
 • Hulp bij kredietaanvragen
 • Inrichting van de AO/IC
 • Consultancy
 •   Bemiddeling bij het vinden van deskundig administratiepersoneel (MBO/ HBO niveau)
 • Wegwerken van eventuele achterstanden in uw administratie
 • Tijdelijke inzet extra personeel bij projecten en/ of uitval door ziekte/ zwangerschap
 • Opdrachten op projectbasis
 • Vraag nu een vrijblijvende offerte aan!

  Vraag nu een offerte aan!
  klik hier onze Algemene Voorwaarden
   
  E-mail Print PDF

  Flex Interim verzorgt uw belastingaangifte 2013 (ook mogelijk voor de jaren 2009, 2010, 2011 en 2013) compleet tegen een tarief vanaf  € 30,-. Met onze jarenlange ervaring in de fiscale praktijk bent u bij ons aan het goede adres. Onderstaande checklist geldt als globale checklist. Via het contactformulier kunt u ons verzoeken om een uitgebreide checklist (ondernemers/ vermogen/ complexere fiscale vraagstukken)

  Algemeen

  1. Voorblad aangiftebiljet.

  2. Namen, adres, sofinummers, geboortedatum van u en uw partner.

  3. Voorletters en geboortedatum en sofinummers van uw minderjarige kinderen.

  4. Uw telefoonnummer (waar wij u kunnen bereiken) en de bankrekening waar de belasting eventueel op teruggestort dient te worden.

  5. Aanslagen over 2013

  Loon-uitkering-pensioen

  6. Jaaropgaven, loon, salaris, uitkeringen.

  7. Jaaropgaven lijfrente uitkeringen ontvangen in 2013.

  8. Overzicht overige inkomsten ontvangen in 2013 zoals freelance werk en Alfahulpen

  Premies voor toekomstig loon of uitkeringen

  9. Betaalde lijfrente in 2013. Geef ook de Factor A door (van 2012) die u van uw pensioenverzekeraar hebt ontvangen. (Dat is in de loop van 2013 ontvangen)

  10. Premie arbeidsongeschiktheidsverzekering.

  Eigen Woning

  11. Opgave bank betaalde hypotheekrente en stand hypotheekschuld per 01-01-2013 en 31-12-2013.

  12. Kopie WOZ beschikking of aanslag WOZ over belastingjaar 2013. (Ontvangen in 2013 van uw gemeente) Bij aankoop nieuw huis van beide huizen.

  13. Bij aankoop van een huis in 2013; afrekeningen ontvangen van de notaris voor de koop en eventuele verkoop.

  14. Bij oversluiten hypotheek, in 2013, afrekening notaris en, in verband met de bijleenregeling, een specificatie waaraan dit is besteed.

  Sparen-beleggen-schulden

  15. Saldi bank/giro per 1-1-2013 en 31-12-2013 van u EN uw minderjarige kinderen (Denk ook aan internet sparen)

  16. Waarde effecten per 1-1-2013 en 31-13-2013 met de uitbetaalde dividenden en ingehouden dividendbelasting.

  17. Waarde lijfrentepolissen en kapitaalverzekeringen per 1-1-2013 en 31-12-2013. Bij kapitaalverzekeringen ook de datum van afsluiten.

  18. Gegevens 2e woning en ander onroerend goed, inclusief waarde zoals deze op de WOZ beschikking 2013 staat.

  19. Inkomsten onverdeelde boedel 2013. (S.v.p. opstelling inkomsten/uitgaven meesturen.)

  20. Gegevens schulden (niet hypotheek bedoeld onder punt 13).

  Alimentatie / levensonderhoud kinderen

  21. Overzicht betaalde/ontvangen alimentatie en voor wie deze is en waarom. Wij hebben de bedragen per kwartaal nodig voor een juiste verwerking.

  22. Kosten voor levensonderhoud kinderen jonger dan 27 jaar. Deze kinderen mogen geen (of lage) eigen inkomsten hebben en geen recht op studiefinanciering en u mag geen recht hebben op kinderbijslag. Het betreft de per kwartaal betaalde bedragen.


  Ziektekosten

  23. Overzicht zelf betaalde en niet terug ontvangen ziektekosten. Vermeld hierbij of het voor uw kinderen is ja of nee.

  Dit zijn onder andere:

  1. Genees- en heelkundige hulp, met uitzondering van ooglaserbehandelingen.

  2. Vervoer

  3. Medicijnen verstrekt op voorschrift van een arts

  4. Overige hulpmiddelen, met uitzondering van visuele hulpmiddelen ter ondersteuning van het gezichtsvermogen.

  5. Extra gezinshulp.

  6. Dieetkosten voor zover opgenomen in dieetkostentabel (vermeld daarom welk dieet en waarvoor.) Er dient een ondertekend doktersverklaring inzake het gevolgde dieet overlegd te worden.

  7. Extra kosten kleding en beddengoed.

  8. Reiskosten ziekenbezoek inwonende familielid of in verband met de eigen gezondheid

  (Niet meer aftrekbaar sinds 01-01-2009; ziektekostenverzekeringspremies, huisapotheek, uitgaven wegens ouderdom, uitgaven wegens arbeidsongeschiktheid, uitgaven wegens chronische ziekte, visuele hulpmiddelen ter ondersteuning van het gezichtsvermogen zoals bril en contactlenzen, ooglaserbehandelingen ter vervanging van bril of contactlenzen, eigen bijdragen AWBZ/Wmo, uitgaven wegens adoptie, uitgaven wegens overlijden, uitgaven wegens kraamhulp.)

  Studiekosten

  24. Overzicht studiekosten gemaakt voor een opleiding voor een beroep of het verkrijgen van een beroep.

  Giften

  25. Overzicht aftrekbare giften, welke zijn gedaan aan een ANBI instelling (algemeen nut beschouwend instelling)

  Fiscaal partnerschap

  26. Kiest u, indien u (ongehuwd) langer dan 6 maanden samenwoont en op hetzelfde adres ingeschreven staat, voor fiscaal partnerschap.

  Ondernemers nog extra:

  1 Financiële administratie (kosten, omzet, bank- en kasboek)

  2 Jaarrekening (indien mogelijk)

  3 Overzicht investeringen en herinvesteringen

  4 Gegevens meewerkende partner en/of kinderen.

  5 Gewerkte uren aan uw onderneming besteed ivm zelfstandigenaftrek.

  6 Eventueel meegewerkte uren door uw partner in de onderneming.

  Maak tijdig een afspraak met een van onze belastingadviseurs!

  Via het contactformulier kunt u uw gegevens achterlaten, wij nemen dan spoedig contact met u op.

   

   

   

   

   

   

  Welkom bij Flex Interim.

  Met ons team financiële- en belastingadviseurs zijn wij in staat om de MKB ondernemer volledig te begeleiden, hoe groot of klein de werkzaamheden ook mogen zijn. Onze werkzaamheden bestaan uit het verwerken van de financiële administratie, opstellen van de jaarrekening en het verzorgen van de salarisadministratie en belastingaangiften.

  Voor meer informatie kunt u gerust contact met ons opnemen middels het contactformulier, of direct op ons kantoornummer 030 - 7851642

  2003 - 2014 © Flex Interim. Alle rechten zijn voorbehouden.

   
  Page 2 of 2
  You are here: